:: [ภาพเคลื่อนไหวได้+มีเสียง] อย่าซื้อนะ ผมทำไว้ใช้เอง ::


หมวดหมู่สินค้า : 
Sticker มีเสียง พูดได้
ราคา : 
60.00 บาท / ลาย
คำอธิบายสินค้า : 
[ภาพเคลื่อนไหวได้+มีเสียง] อย่าซื้อนะ ผมทำไว้ใช้เอง

[ ฟังเสียงตัวอย่างที่ line://shop/detail/8265 ]