:: [ภาพเคลื่อนไหวได้+มีเสียง] หัวกลมดุ๊กดิ๊ก ดุ๊กดิ๊กได้แล้วนะ V.3 ::


หมวดหมู่สินค้า : 
Sticker มีเสียง พูดได้
ราคา : 
60.00 บาท / ลาย
คำอธิบายสินค้า : 
[ภาพเคลื่อนไหวได้+มีเสียง] หัวกลมดุ๊กดิ๊ก ดุ๊กดิ๊กได้แล้วนะ V.3

[ ฟังเสียงตัวอย่างที่ line://shop/detail/8279 ]